Advocatenkantoor in Rhenen / Advocaat echtsscheiding /Advocaat Strafrecht

Vermeer Advocaten houdt rekening met u

Iedereen heeft recht op een goede advocaat, maar niet iedereen  beschikt over voldoende financiële middelen om deze te bekostigen. Vermeer Advocaten houdt hier rekening mee. Wij declareren naar alle redelijkheid volgens een vooraf vastgesteld uurtarief. Ook bieden wij pro deo onze juridische dienstverlening aan.

Laagdrempelig tarief
en gesubsidieerde rechtshulp

Laagdrempelig tarief
en gesubsidieerde rechtshulp

Advocaat familierecht / Advocaat echtsscheiding /Advocaat Strafrecht
 
 

Betaalbare advocaat

Voordat wij met uw zaak aan de slag gaan, bespreken we het uurtarief van de advocaatkosten. Bij de eindafrekening ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Wij declareren naar alle redelijkheid, met oog op het financiële belang van de zaak. In sommige gevallen is het mogelijk om van te voren een vaste prijsafspraak te maken.

Ook als u geen betalend cliënt bent kunt u beroep doen op de juridische expertise van Vermeer Advocaten.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat een deel van het honorarium van uw advocaat door de overheid wordt betaald.

De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand hoeft u niet zelf te regelen, dit doet de advocaat voor u. Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hierover vanzelf bericht. U weet dan ook de hoogte van de eventuele eigen bijdrage.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is vooral bedoeld voor particulieren, maar is soms ook voor kleine bedrijven mogelijk. Bij de bepaling of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt er gekeken naar uw belastbare inkomen van 2 jaar voor de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand. In het geval dat uw inkomen ten opzichte van dit peiljaar wezenlijk is verminderd kunt u een verzoek peiljaarverlegging indienen.

Heeft u vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand?